Pravidla GuildyZapisování se na raidy

Na raidy se zapisujete pomocí addonu GeM. Tento addon je povinný pro všechny členy guildy, kteří chtějí raidovat. Pokud se někdo nedostaví na raid, zapíše se v GeMu pomocí nabídky "Not Coming" a doplní důvod nepřítomnosti do kolonky nad touto naídkou. V případě, že dopředu víte, že příjdete pozdě, ale máte zájem jít na raid, nahlásíte se na raid normálním způsobem, ale do kolonky nad touto nabídkou vyplníte např. "Příjdu pozdě ... 19:15." Pokud se někdo na raid přihlásí a nepříjde, dostane postih v podobě -DKP.
Připravenost na raidy

Na raidy chodí jeho členové řádně připraveni. Tím jsou myšleny vhodné enchanty, gemy a self-buffy v podobě flasek, potionů, weapon oilů a jídla. Do itemů patří pouze gemy modré a fialové KVALITY. Pokud v gearu bude gem horší kvality, například +4 strength od vendora, bude to považováno za prázdný socket.
AFK v průběhu raidu

Pokud potřebuje některý z členů odejít afk v průběhu raidu, napíše whisperem kterémukoliv z officerů a to včetně času, který bude afk. V případě delšího afk člena raidu, tento člen může být nahrazen členem jiným, který je připraven na Střídačce.
Složení Raidu

O složení raidu, tedy o tom, kdo na raid půjde a kdo ne, rozhoduje výhradně raid leader. Raid invite začíná v 18:30. Samotný raid pak v 19:00.

Pokud se na raid nedostanete i přesto, že jste se řádně a včas nahlásili do GeMu, zůstanete na Střídačce.

Raid Leader si vyhrazuje právo nevzít jakéhokoliv člena guildy na raid, pokud tento člen zásadním způsobem porušuje pravidla raidu, nebo pokud je jeho připravenost na raid opakovaně nedostačující. Tím jsou myšleny chybějící enchanty, gemy, self buffy atd. Pokud toto právo raid leader uplatní, člen nedostává žádné DKP za raidy dokud nedostatky nebudou odstraněny.
Střídačka

Za střídačku se uděluje normální množství DKP. DKP jsou udělena na konci raidu a to na základě toho. Zda, případně kteří hráči byli připraveni zaplnit místo v raidu. Tzn. pokud budete na střídačce, musíte zůstat online buďto ve hře, nebo na Teamspeaku. Pokud potřebujete jít afk, dáte to vědět některému z officerů. Jestliže se stane, že vás bude potřeba do raidu a vy nebudete reagovat, nedostanete žádné DKP za střídačku a budou vám naopak odečteny DKP.Pozdní Příchod

Pokud příjdete na raid pozdě. Nahlásíte officerovi, že jste tu a případně zaplníte prázdné místo v raidu A NEBO půjdete na Střídačku. Pokud některý z členů guildy, který dříve projevil zájem o raidovaní, bude v Raidovacím čase někde jinde než na raidu, či střídačce BEZ OHLÁŠENÍ, dostane -DKP v řádů tisíců. Pokud budete nahlášeni na střídačce, tento trest se vás netýká.Bonusové DKP za raid

Raid Leader může udělit bonusové DKP dle vlastního uvážení. Tyto DKP jsou uděleny vždy celému raidu.Neznalost pravidel neomlouvá a většina porušení bude trestána zápornými DKP.

DKP infoGuild Ranky


Poslední úprava pravidel 10.7.2014.