Guild Banka


Guild Banka slouží všem členům guildy.

Z níže uvedeného seznamu můžete nakupovat itemy za nízké ceny, platíte za ně v goldech. Tyto goldy jsou pak vloženy do guild banky a použity dále na nákupy surovin potřebných na raidy.

Můžete také naopak itemy guildě prodat a jsou vám za ně přičteny DKP. Opět se řiďte níže uvedenou tabulkou.

Ceny itemů se můžou časem měnit, podle toho, jak moc je guilda v danou chvíli potřebuje.


Nákup a prodej itemů z guild banky se řeší vždy pouze přes hráče jménem

FAKEDROOD/FAKEYOLOQT


Group 1 Recruitment

Group 1 Recruitment

Group 1 Recruitment

Group 1 Recruitment

Group 1 Recruitment

Group 1 Recruitment

Group 1 Recruitment

Group 1 Recruitment

Group 1 Recruitment

Group 1 Recruitment

Group 1 Recruitment